Migrän

Migrän är vanligtvis en måttlig eller svår huvudvärk som upplevs som en pulserande smärta på en sida av huvudet.

Många människor har också symtom som att de känner sig sjuka, är sjuka och har ökad känslighet för ljus eller ljud.

Migrän är ett vanligt hälsotillstånd som drabbar cirka 1 av 5 kvinnor och cirka 1 av 15 män. De börjar vanligtvis i tidig vuxen ålder.

Det finns flera olika typer av migrän, bland annat:

Migrän med aura

Där det finns specifika varningssignaler precis innan migränen börjar, till exempel att man ser blinkande ljus.


Migrän utan aura

Den vanligaste typen, där migränen inträffar utan specifika varningssignaler.
Migrän med aura utan huvudvärk, även kallad tyst migrän – där man upplever en aura eller andra migränesymtom, men inte får huvudvärk.


Vissa personer har ofta migrän, upp till flera gånger i veckan. Andra personer har bara migrän då och då.

Det kan gå flera år mellan migränanfall.

När ska du få medicinsk rådgivning?

Du bör uppsöka en allmänläkare om du har frekventa eller svåra migränsymptom.

Enkla smärtstillande medel, t.ex. paracetamol eller ibuprofen, kan vara effektiva vid migrän.

Försök att inte använda den maximala dosen av smärtstillande medel regelbundet eller ofta eftersom det kan göra det svårare att behandla huvudvärk med tiden.

Du bör också boka tid hos en allmänläkare om du har frekvent migrän (mer än fem dagar i månaden), även om den kan kontrolleras med läkemedel, eftersom du kan ha nytta av förebyggande behandling.

Du bör ringa 999 för att få en ambulans omedelbart om du eller någon du är med upplever:

  • Förlamning eller svaghet i en eller båda armarna eller en sida av ansiktet.
  • Förvirrat eller förvrängt tal.
  • Plötslig plågsam huvudvärk som resulterar i en svår smärta som inte liknar något man tidigare upplevt.
  • Huvudvärk tillsammans med hög temperatur (feber), stel nacke, mental förvirring, kramper, dubbelseende och utslag.

Dessa symtom kan vara tecken på ett allvarligare tillstånd, t.ex. stroke eller hjärnhinneinflammation, och bör bedömas av en läkare så snart som möjligt.

Orsaker till migrän

Den exakta orsaken till migrän är okänd, även om man tror att den beror på tillfälliga förändringar i kemikalier, nerver och blodkärl i hjärnan.

Ungefär hälften av alla människor som drabbas av migrän har också en nära släkting med sjukdomen, vilket tyder på att generna kan spela en roll.

Vissa personer upplever att migränattacker är förknippade med vissa utlösande faktorer, som kan vara:

Att man börjar få sin menstruationStress
Trötthet
Vissa livsmedel eller drycker.


Behandling av migrän

Det finns inget botemedel mot migrän, men ett antal behandlingar finns tillgängliga för att minska symptomen.

Dessa inkluderar:

Smärtstillande medel – inklusive receptfria läkemedel som paracetamol och ibuprofen.
Triptaner – läkemedel som kan hjälpa till att vända de förändringar i hjärnan som kan orsaka migrän.
Antiemetika – läkemedel som ofta används för att lindra illamående (illamående) eller sjukdomskänsla.


Under ett anfall tycker många att det också kan hjälpa att sova eller ligga i ett mörkt rum.

Förebyggande av migrän

Om du misstänker att en specifik utlösare orsakar din migrän, t.ex. stress eller en viss typ av mat, kan undvikande av denna utlösare bidra till att minska din risk att drabbas av migrän.

Det kan också hjälpa att upprätthålla en allmänt hälsosam livsstil, inklusive regelbunden motion, sömn och måltider, samt att se till att du håller dig väl hydrerad och begränsar ditt intag av koffein och alkohol.

Om din migrän är svår eller om du har försökt undvika möjliga utlösare och fortfarande har symtom, kan en allmänläkare skriva ut läkemedel för att förhindra ytterligare attacker.

Läkemedel som används för att förebygga migrän är bl.a. kramplösningsmedlet topiramat och ett läkemedel som kallas propranolol och som vanligtvis används för att behandla högt blodtryck.

Det kan ta flera veckor innan dina migränsymptom börjar förbättras.

Framtidsutsikter

Migrän kan allvarligt påverka din livskvalitet och hindra dig från att utföra dina normala dagliga aktiviteter.

En del personer upplever att de måste stanna i sängen i flera dagar i sträck.

Men det finns ett antal effektiva behandlingar för att minska symtomen och förhindra ytterligare attacker.

Migränattacker kan ibland bli värre med tiden, men de tenderar att gradvis förbättras under många år för de flesta människor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *