De olika skadedjur och hur man bekämpar dom

Textilskadedjur

Textilskadedjur är skadedjur som bor i och äter av textilier såsom kläder, madrasser och mattor. De tuggar ofta hål i dessa och lägger larver i dem. De gillar särskilt att äta kläder som är tillverkade av ylle och päls. Exempel på textilskadedjur är vågbandad pälsänger, museiänger och klädesmal. Dessa djur är ljusskygga och trivs i mörka lådor och vrår. Därför är ofta plagg som blivit liggandes undanstoppade i en garderob extra utsatta. Även gamla oimpregnerade pälsar är extra utsatta.


Bekämpning av textilskadedjur

Om skadan inte är superstor går det bra att tvätta plagget i över 40 grader för att djuren ska dö. Det går också att spruta in dem med bekämpningsmedel. Större textilier kan behöva saneras genom att skickas till en rökkammare. Då dödas alla larv, puppor, ägg och vuxna djur. Det går också att frysa ner och hetta upp plagget, så att djuren chockas och dör. Det är mer miljövänligt, men tar lite längre tid. Var noga med att dammsuga, vädra och tvätta dina kläder och garderober ordentligt och med jämna mellanrum för att jobba proaktivt. 

Livsmedelsskadedjur

Livsmedelsskadedjur bor i och äter av livsmedel såsom mjöl, bröd, gryn och kryddor. De gillar torra livsmedel. Exempel på livsmedelsskadedjur är mjölbagge, tysk kackerlacka och indisk mjölmott. 

Bekämpning av livsmedelsskadedjur


Det är först och främst ytterst viktigt att du håller rent och tätt i kök och skafferi. Släng sopor ofta.  Låt aldrig matrester ligga kvar för länge och ha gärna täta behållare till torra livsmedel. Töm skåp och torka noga. Var extra noggran vid lister och skrymslen.Dammsuga upp och frys dammsugarpåsen innan du bränner den. Du kan även frysa ner eller hetta upp angripna varor. Vissa angripna varor måste slängas, detta gäller främst om du råkat ut för kackerlackor i hemmet.

Om sorkar och problemen de orsakar


Sorkar är små gnagare som lever i gångsystem under marken. Det finns olika typer av sorkar i Sverige varav de vanligaste är vattensork, åkersork och ängssork. Sorkarnas föda är växtbaserad. De gillar rötter, gräs, frukt och andra växter. De gillar inte vitlök och gräslök, vilket kan vara bra att plantera ifall du vill undvika sorkar i dina odlingar. 

 

Det som gör sorkar till skadedjur är att de förstör människors trädgårdar genom att gräva gångar under marken, tugga på möbler eller äta på växter och träd.  Sorkar kan dessutom sprida sorkfeber till människor och djur. Denna sjukdom överförs via kontakt med sorkarna, deras saliv eller avföring. Du kan också få sjukdomen om du andas in damm som sorkarna lämnat spår i. Symptomen på sorkfeber är bland annat muskelvärk, feber och magont. Den går över av sig självt efter några veckor.

Så identifierar du sorkangrepp

Sorkangrepp syns genom små hål och jordhögar på din gräsmatta, i ditt växthus eller i dina planteringar och odlingar.

Undvik sorkar med hjälp av sorkfällor

För att få sorken att lämna din trädgård kan du använda dig av en sorkskrämma. Sorkfällor fungerar allra bäst på hösten eller vintern, eftersom att det är då sorkarna är som mest aktiva och därmed orsakar störst skada. Det finns många olika sorkfällor. Vissa måste man göra omfattande grävningar för att installera, medan andra går bra att sätta ner i hålen. Några fångar sorkar i båda riktningar medan andra enbart fångar i vissa riktningar. Många sorkfällor sänder ut vibrationer och ljud som sorkarna inte tål. Ett tips är att köpa många fällor på samma gång, eftersom att sorken är ett envist djur som inte ger upp vid lite motstånd. Snarare kommer den bara orsaka mer skada om du inte tar i rejält. Kontrollera även fällorna med jämna mellanrum, gärna 2 gånger per dag. Placera fällan direkt i sorkgången, flytta dem om fällan inte ger effekt. Du lokaliserar sorkgången genom att sondera jorden mellan sorkhålen.

Mullvad

 

Fakta om mullvad


Mullvaden är ett däggdjur som finns i södra sverige. Den äter till största del daggmaskar. Utöver det gillar den fjärilar, näbbmöss, insektslarver och sniglar. Den har en 15 centimeter lång kropp och har svart päls. Trots sin dåliga syn har mullvaden mycket starka sinnen. De är skygga djur som lever den största delen av sina liv i gångar under marken. 

 

Så identifierar du mullvadsangrepp

Det tydligaste tecknet på mullvadsangrepp är jordhögarna de skapar.Det är vanligt att de förstör trädgårdar, åkrar, golfbanor, parker och rabbatter. Högarna kan snabbt öka i antal, då en enda mullvad kan gräva 6 högar per dygn. De gräver upp stenar och skräp och förstör rötter.

Så blir du av med mullvad

Du kan bli av med mullvaden genom att sätta ner mullvadsfällor i marken som sänder ut ljud och vibrationer de inte tål. Det går också att köpa bekämpningsmedel som har en stark lukt som skrämmer bort mullvaden och får den att undvika området under en lång tid. Fällorna kan vara solcellsdrivna och mycket energismarta. Tänk på att använda miljövänliga metoder. Tänk även på att det är mycket svårt att fånga in en mullvad, så det bör undvikas. 

 

Sork eller mullvad? Så ser du skillnaden på hålen

För att veta om det är en sork eller mullvad som varit i din trädgård kan du titta jordhögarna på hålen de skapar. Sorkens hål är mindre och lägre än mullvadens. Mullvaden lägger till skillnad från sorken jorden över hålet. Du kan prova att göra ett hål i en av högarna, är hålet igentäppt inom 6 timmar, är det en sork.